وقتی میگیم فازور دوگان برداریه حوزه زمان است که در حوزه فرکانس بیان شده، وقتی استاد باقری میاد این عکسو رو تخته میکشه:


یعنی اینکه اگر داشته باشیم

 

اونوقت میشه تصور کرد که y قمست موهومی عبارت روبروست

تتا (در اینجا)  =  فی(در بالا)                                                             


بعد یک بردار میکشیم به طول A (دامنه).وبعد آن را با فرکانس w دوران میدهیم. میبینیم که:

با دوران این بردار میبینیم که تابع سینوسی y ساخته میشه. فرکانس دورانمان w ه اما در نوشتن نمیتونیم نشون بدیم فقط تو تصویره که سرعت زاویه ای رو داریم و فازور فقط دامنه و فاز رو به ما میده. فاز اولیه هم به صورت زیر به دست میاد.

البته چیزی که استاد داره با شکلش میگه متفاوت از اینیه که من میگم.

+ نوشته شده در ۹۱/۰۷/۲۷ساعت توسط محمد علی موسوی |